Погодни За

  • Сместување
  • канцеларии
  • кантини
  • рекреација
  • хангари
  • одржување
  • складишта
  • теренски камп
  • итна интервенција
  • и други
Единствено по дизајн и една од најважните иновации што се јави на пазарот во последните години е хибридно-карбонското засолниште, целосно патентиран систем што се одликува со полесна, помала и поекономична, но поцврста рамка за полесно ракување, транспорт и монтирање.

Постојат разни стандардни или приспособени големини, од најмал брзомонтажен шатор, до најголем хангар за авиони со зелени или бели ѕидови и кров, во зависност од намената. Решенија погодни за индивидуално или целосно сместување во кампови.

Главни Компоненти

Рамка

рамката е произведена од HTS tentiQ во Германија од комбинација на висококвалитетен анодизиран алуминиум и поцинкуван челик отпорен на корозија за поврзувачките елементи.

Покривни обвивки

произведени од полиестерски влакна од најнова технологија, антифунгициден, високосјаен, бел, самогаснечки проѕирен или непроѕирен поливинилхлорид (ПВЦ) во согласност со меѓународните стандарди, вклучувајќи ги DIN 4102 B1, BS 5438/7837.

Додатоци

Сенки, сводови, подови, климатизација и греење, изолациска облога, струјно снабдување, транспортни мрежи, приколки и контејнери, целосни решенија за кампови

Прашања за Брзомонтажни засолништа


Галерија