Погодни За

Целосни шатори или делови и компоненти што одговараат на системите од алтернативни производители.

Достапни со широчина од

3.00м – 50.00м


Нашиот компатибилен асортиман од привремени структури е 100% компатибилен и структурно не се разликува од алтернативните системи. Тоа значи дека можете да заминете од постоечкиот снабдувач, ако не ги задоволува вашите потреби во поглед на изборот, цената или времето од нарачка до испорака.
Достапни се сите облици и дизајни, од мали пагоди со широчина од 3 м до големи структури за настани со широчина од 50 м.

Контактирајте со нас за да дознаете со кои алтернативни шатори или системи на привремени структури се компатибилни овие асортимани.

Главни Компоненти

Рамка

рамката е произведена од HTS tentiQ во Германија од комбинација на висококвалитетен анодизиран алуминиум и поцинкуван челик отпорен на корозија за поврзувачките елементи.

 

Покривни обвивки

произведени од полиестерски влакна од најнова технологија, антифунгициден, високосјаен, бел, самогаснечки проѕирен или непроѕирен поливинилхлорид (ПВЦ) во согласност со меѓународните стандарди, вклучувајќи ги DIN 4102 B1, BS 5438/7837.

Додатоци

Целосен асортиман од опции со додатоци, вклучувајќи челична носечка рамка или интегриран касетен поден систем, оѕидување со цврсти ѕидови ABS или со стаклени ѕидови, единечни или двојни врати, декоративно осветлување и друго.

Прашања за компатибилните привремени структури


Галерија